Занимљиви сајтови

Национална платформа за превенцију насиља у школама „Чувам те“

Платформа на једном месту интегришенационална платформа за превенцију насиља у школама све потребне аспекте темељне превенције и алате за сузбијање насиља у школама.

На овој платформи, ученици, родитељи и наставници ће моћи да пронађу све информације које се тичу врсте насиља и поступања у различитим ситуацијама. Посебно важан сегмент који се налази на платформи јесу онлајн обуке за ученике, родитеље и наставнике.

На сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања можете погледати Каталог програма стручног усавршавања за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину.

На сајту ИКТ обука можете упознати бројне корисне алате за наставу који се налазе на интернету. Све што вам је потребно је рачунар са приступом интернету и време да приступите онлајн алатима.

Capture

Алати за учење на даљину – на овој страни приказани су предлози и упутства за коришћење алата за извођење образовно васпитног процеса учењем на даљину. Поједина упутства си израдили Завод за унапређивање образовања и васпитања и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, док су остала израдиле друге институције, фирме и појединци. Упутства и ресурси наведени на овој страни су интелектуално власништво њихових аутора и институција.

Платформу ЗУОВ Еду успоставио је Завод за унапређивање образовања и васпитања у циљу пружања подршке извођењу обука од јавног интереса које одобрава министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Платформа је намењена васпитачима, наставницима, стручним сарадницима и директорима образовних установа.

Циљ обуке Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник јесте оспособљавање наставника за припрему, подешавање и коришћење дигиталних образовних садржаја и практичну примену дигиталног образовног материјала и дигиталних уџбеника у наставном процесу. У процесу обуке сви наставници су имали задатак да израде припрему за дигитални час, у складу са представљеним програмом обуке и уз менторску подршку својих водитеља. Водитељи су од преко 9.000 радова изабрали више од 1.000 најбољих радова наставника.

База успешних примера ваннаставних активности настала је на основу изабраних радова које су школе и домови ученика из целе Србије предали на Конкурс Завода за унапређивање образовања и васпитања, а који је био отворен од октобра 2017. до краја јануара 2018. године. Конкурс није био такмичарски, али стимулација за учеснике је била могућност да њихови радови буду увршћени у Базу доступну на сајту ЗУОВ-а чиме се додатно афирмише рад њихових установа.

Завод за унапређивање образовања и васпитања ради развијања и промовисања културе примене знања и вештина стечених на семинарима одобрених програма сталног стручног усавршавања, организује конкурс за запослене у предшколским установама, основним/средњим школама и домовима ученика.

На овај начин желимо да подржимо наставнике, васпитаче и стручне сараднике у размени идеја и искустава стечених на семинарима, која су највише допринела унапређивању њихове праксе.

Конкурс се односи на приказ примене знања и вештина стечених током програма обуке одобрених од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања у последњих пет година.

Иди на врх