Улога жена кроз историју – емисија поводом 8. марта

„Еманципација жена не треба да се заустави јер се жене и даље суочавају са многим предрасудама у вези посла и способности, постоји и насиље над женама, као и породично насиље које се у много случајева завршава веома трагично. Без обзира на степен образовања и занимање жене заслужују поштовање. Осми март јесте Међународни дан жена и жене тада добијају највише пажње и љубави, али је чињеница да жене треба да буду поштоване континуирано.“

Наставница историје, Сања Југовић

Улога жена кроз историју – емисија поводом 8. марта
Иди на врх