Школски календар за основне школе за школску 2022/2023. годину

Прво полугодиште почиње 1. септембра 2022. године, а завршава се у петак, 23. децембра 2022. године. Прво полугодиште има 81 наставни дан.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 16. јануара 2023. године и завршава се:

  • у уторак, 6. јуна 2023. године, за ученике осмог разреда и има 89 наставних дана и
  • у уторак, 20. јуна 2023. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 99 наставних дана.

У току школске године ученици имају зимски, сретењски, пролећни и летњи распуст.

  • Зимски распуст почиње у понедељак, 26. децембра 2022. године, а завршава се у петак 13. јануара 2023. године.
  • Сретењски распуст почиње у среду, 15. фебрура 2023. године, завршава се у петак, 17. фебруара 2023. године.
  • Пролећни распуст почиње у петак, 7. априла 2023. године, а завршава се у понедељак, 17. априла 2023. године.
  • За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње 21. јуна 2023. године, а завршава се 31. августа 2023. године.
  • За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се 31. августа 2023. године.

Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2022/2023. годину

Школски календар за основне школе за школску 2022/2023. годину
Иди на врх