Сараднички час – Годишња доба

У подручном одељењу у Добринцима данас је одржан сараднички час са темом Годишња доба. Час је реализован са ученицима трећег и четвртог разреда, а водиле су га учитељице Маја Живковић, Маријана Јездић и наставница енглеског језика Олгица Милутиновић. Ученици су кроз разговор на енглеском језику поновили називе и карактеристике годишњих доба, затим су погледали видео снимак са песмом о годишњим добима, поразговарали су са учитељицама о карактеристикама сваког годишњег доба и на крају су у групама решавали креативни задатак распоређивања и лепљења одговарајућег материјала на припремљену слику годишњег доба. Све групе су успешно решиле задатак, а резултат рада група су представници уз помоћ наставнице и учитељица лепили на таблу. На крају су још једном на енглеском језику поновљене карактеристике и називи годишњих доба.
Реализацији часа присуствовале су колеге из Руме, Краљеваца, Добринаца и психолог школе Биљана Хавлек.


Фотографије: учитељице Маја Живковић и Светлана Којић.

Сараднички час – Годишња доба
Иди на врх