Промена у календару рада основних и средњих школа у Србији

У складу са Закључком владе Републике Србије 05 број: 601-4838/2023 од 1. јуна 2023. године обавештавамо вас о следећем:

  • у уторак 6. јуна 2023. године завршава се редовна настава за ученике основних и средњих школа,
  • све остале активности предвиђене календаром образовно-васпитног рада остварују се и даље како је утврђено,
  • школа закључно са 6. јуном 2023. године утврђује предлог закључних оцена,
  • од 7. јуна до 20. јуна 2023. године школа наставља са реализацијом допунске, додатне, припремне наставе, наставе у природи и осталих облика образовно-васпитног рада у складу са годишњим планом рада школе,
  • сви ученици који не буду задовољни предлогом закључне оцене имаће услов да оцену поправе уколико покажу резултат који је основа за поправљање оцена.

Све активности које се односе на завршни испит ученика осмог разреда настављају се даље у складу са утврђеним календаром активности.

Наставници и учитељи ће наставити са радом по досадашњем распореду и биће доступни ученицима и  родитељима, као и до сада.

За ученике путнике превоз се наставља по устаљеном распореду. У случају промене ученици и родитељи биће обавештени путем редовних средстава информисања.

Допис школама у вези са Закључком владе

Промена у календару рада основних и средњих школа у Србији
Иди на врх