Пробни завршни испит

За ученике осмог разреда  24. и 25. марта 2023. године биће организован пробни завршни испит, такође ће бити организован и за полазнике основног образовања одраслих 24. марта по следећем распореду:

  • пробни тест из математике за ученике осмог разреда и јединствени тест за полазнике основног образовања одраслих полаже се у петак 24.3.2023. у 12:00 часова,
  • пробни тест из српског језика за ученике осмог разреда полаже се у суботу 25.3.2023. у 9:00 часова,
  • тест из изабраног предмета за ученике осмог разреда  полаже се у суботу 25.3.2023. у 11:30 часова.

Ученици за време решавања тестова могу да користе следећи прибор:

  • ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, троугао, лењир и шестар,
  • ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК ТЕСТ ИЗ ИЗАБРАНОГ ПРЕДМЕТА – графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица,

Ученик мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика.

У просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика (биће на огласној табли у холу школе и на вратима просторија у којима ће се полагати пробни завршни).

На дан полагања пробног завршног испита ученици обавезно треба да буду у школи (школском дворишту):

  • математика најкасније до 11:30 часова;
  • српски/матерњи језик најкасније до 8:30 часова.

После кратког састанка са одељенским старешинама, ученици се  распоређују у просторије у којима ће полагати тестове са пробног завршног испита.

Од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

Ученици путници ће за повратак у петак, долазак и одлазак из школе у суботу користити редовне аутобуске линије превозника Мастербус.

Пробни завршни испит
Иди на врх