Пријављивање заинтересованости за дуалне моделе

Обавештавамо ученике 8. разреда и њихове родитеље да ће се пријављивање интересовања за дуалне моделе обавити у основним школама 04. и 05. јуна 2020. године.

На почетку је битно нагласити основну информацију:

– ученик, његов родитељ односно други законски заступник, попуњава пријаву о намери ученика за упис у образовни профил по дуалном моделу.

У складу са чланом 88. став 3. Правилника о упису ученика у средњу школу, приликом рангирања у одељењима за образовне профиле по дуалном моделу, прво се рангирају кандидати који су поднели пријаву о намери за упис у образовне профиле по дуалном моделу, а у случају да после рангирања тих кандидата одељење не буде попуњено, до броја предвиђеног за упис рангирају се кандидати који нису поднели пријаву о намери за упис у образовне профиле по дуалном моделу.

У прилогу ове објаве постављен је образац пријаве, важне напомене и  део из Конкурса за упис ученика у први разред средње школе који се односи на Сремски округ са истакнутим дуалним одељењима.

Пријава о намери ученика за упис у образовне профиле по дуалном моделу

Важне напомене

Конкурса за упис ученика у први разред средње школе – Сремски округ – истакнута дуална одељења

Пријављивање заинтересованости за дуалне моделе
Иди на врх
%d bloggers like this: