Одржане две радионице (интерно усавршавање запослених)

Психолог школе, Биљана Хавлек, је са заинтересованим колегама реализовала две радионице:

  1. Сензибилизација наставника за рад са ученицима са тешкоћама (22. новембра 2019.)
  2. Осипање ученика – Шта урадити? (5. децембра 2019.)

Обе радионице биле су врло занимљиве, а одвијале су се кроз низ интересантних, добро испланираних, активности у којима су сви учесници могли да учествују.

Материјал коришћен на радионици Сензибилизација наставника за рад са ученицима са тешкоћама

Интелектуални развојни поремећаји

Сметње и тешкоће у развоју

Сценарио радионице – Сензибилизациja наставника за рад са ученицима са тешкоћама у развоју

Уводни део радионице – задаци

Картице – сметње

Педагошке ситуације

Линкови – материјал за групни рад

Материјал коришћен на радионици Осипање ученика – Шта урадити?

Осипање ученика – Шта урадити?

Начин укључивања вршњака у активности спречавања раног напуштања школовања за ученике у ризику

Сценарио радионице – Осипање ученика – Шта урадити?

Акциони план превенције осипања ученика и напуштања школовања Основне школе „Иво Лола Рибар“ у Руми

ИОП образац – акценат на обрасце 2 и 8

Приручник за спречавање осипања ученика

Одржане две радионице (интерно усавршавање запослених)
Иди на врх