Обука на Тарсусу

Обука која је реализована на Тарсусу од 28. марта, до 1. априла 2022. године фокусирала се на инклузију, као средство за општи успех у школи, а посебно за ромске ученике. Наставници су  размењивали добре праксе и практичне успешне примере метода које су доказале своју корисност у образовању ромских ученика. Са снажним практичним фокусом, обука је имала за циљ да боље опреми професионалце који раде са Ромима да иду ка образовној инклузији у школи и да спрече рано напуштање.

Циљеви тренинга били су да се подстакне истраживање препрека и ограничења са којима се ромска заједница суочава у оквиру образовног система, да се представе ефикасне праксе рада са ромским ученицима, да се понуде подршке или алати потребни за учешће ромске деце у образовању и да се  препозна потенцијал интеркултуралног сукоба и преговора за успостављање односа. Првог дана, након упознавања учесника на обуци, учило се о образовању у ромским заједницама, уклањању јаза између школа и породица и вршила се процена потреба ромских ученика. Другог дана посветили смо се девојкама Ромкињама методом студије случаја кроз групни рад и дискусију. Трећег дана  размотрили смо ресурсе за образовање Рома. Разумели смо примењене стратегије за успех ромских ученика у школи. Такође, једна од тема је била и“ Значај ромских медијатора у школама”.

Последњег дана курса обављена је евалуација и подељени су сертифакати учесницима обуке.

Стечене компетенције односиће се на унапређење педагошких средстава и метода, као и на подизање свести о инклузивном образовању.

У овој обуци су, из Србије, учествовали наставници основних и средњих школа, особе које раде са Ромима као школски посредници, административно особље и особе које су одговорне за ваннаставне активности.

Наставница Весна Јуришић из Основне школе „Иво Лола Рибар“ из Руме била је присутна на овој обуци са члановима удружења „Стил младих“ из Руме. Своје знање и научено на обуци радо ће применити у свом даљем раду с обзиром на то да је „Лолина“ школа градска школа са највише ромске деце.

Обука на Тарсусу
Иди на врх