Обавештење о остваривању наставе у основним школама у периоду од 22. до 26. марта 2021. године

На данашњем састанку председнице Владе Републике Србије Ане Брнабић и медицинског дела Кризног штаба донета је одлука да се у седмици од 22. до 26. марта 2021. године за ученике првог циклуса (I  до IV разреда) основног образовања и васпитања остварује непосредан образовно-васпитни рад у школи, као и до сада. Образовно-васпитни рад за све разреде другог циклуса (V до VIII разреда) основне школе реализоваће се путем наставе на даљину. У образовању одраслих образовно-васпитни рад оствариваће се путем наставе на даљину.

Као и до сада, наставници ће преко постојећих средстава комуникације комуницирати са ученицима и родитељима и са њима делити информације и обавештења, а ученици ће се обраћати одељењским старешинама и предметним наставницима у случају нејасноћа.

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда одлаже се за петак 9. и суботу 10. април 2021. године, што ће бити утврђено изменом Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину.

Обавештење о остваривању наставе у основним школама у периоду од 22. до 26. марта 2021. године
Иди на врх