Запослени

Управа
Светлана Којић, директор

Правно – финансијска служба
Биљана Милошевић, секретар
Снежана Јуришић, шеф рачуноводства

Стручни сарадници
Биљана Хавлек, психолог
Марина Јездић, библиотекар

Асистенти у настави
Милица Марјановић, андрагошки асистент
Душица Јовановић, педагошки асистент (замена Мирјана Оршош)

Наставници разредне наставе

Матична школа у Руми
Снежана Гојевић
Љиљана Васић
Милорад Марковић
Нада Бирач

Издвојено одељење у Краљевцима
Драгана Плавшић
Јована Радивојевић
Светлана Јакић

Издвојено одељење у Добринцима
Душан Јевтић
Маја Живковић
Маријана Јездић
Верица Куриџа

Наставници енглеског језика за ученике млађег узраста
Ивана Ступар, замена Данијела Гинер
Олгица Милутиновић

Наставници предметне наставе од 5. до 8. разреда

Весна Јуришић, српски језик
Бранка Малић, српски језик
Сања Дражић, српски језик
Александра Јовић, српски језик
Ивана Јовановић, енглески језик
Татјана Винчић, немачки језик
Тина Солар, математика
Јована Крсмановић, математика
Милена Чолић, биологија
Гордана Обрадовић, географија
Сања Југовић, историја и грађанско васпитањe
Живомир Васиљевић, физика
Маја Бабурски, хемија
Кристина Субашић, хемија
Слађана Пауновић, техника и технологија и информатика
Анита Топаловић, информатика
Јелена Раковић, музичка културa
Љиљана Брацановић, ликовна култура
Ружица Јовановић, физичко и здравствено васпитање
Владимир Милићевић, физичко и здравствено васпитање (обавезне физичке активности)
Лазар Комадиновић, верска настава (православни катихизис)

Наставници предметне наставе у одељењима основног образовања одраслих (ООО)
Марина Зец, српски језик и математика
Бранка Малић, српски језик
Јован Јовић, математика
Маја Зец, енглески језик
Милена Чолић, биологија
Јелена Лилић, историја и предузетништво
Живомир Васиљевић, физика, примењене науке и основне животне вештине
Светлана Божић, географија
Јована Радаковић, хемија
Стефан Радаковић, дигитална писменост (замена Александре Црномарковић)
Александра Црномарковић, основне животне вештине и одговорно живљење у грађанском друштву

Помоћно особље
Бранислав Родић, домар
Мирослав Жилић, домар
Слободанка Батало, чистачица
Марина Родић, чистачица
Снежана Ракош, чистачица
Драгана Ситарић, чистачица
Босиљка Спасојевић, чистачица (Краљевци)
Биљана Јевтић, чистачица (Добринци)

Иди на врх