Запослени

Управа
Светлана Којић, директор

Правно – финансијска служба
Биљана Милошевић, секретар
Снежана Јуришић, шеф рачуноводства
Слађана Грујичић, административно – финансијски радник

Стручни сарадници
Биљана Хавлек, психолог
Марина Јездић, библиотекар

Асистенти у настави
Милош Комленац, андрагошки асистент
Душица Јовановић, педагошки асистент

Наставници разредне наставе

Матична школа у Руми
Снежана Гојевић
Љиљана Васић
Милорад Марковић
Нада Бирач

Издвојено одељење у Краљевцима
Драгана Плавшић
Љиљана Дороњски
Светлана Јакић

Издвојено одељење у Добринцима
Душан Јевтић
Маја Живковић
Маријана Јездић
Верица Куриџа

Наставници енглеског језика за ученике млађег узраста
Ивана Ступар, замена Бојана Миладиновић
Олгица Милутиновић

Наставници предметне наставе од 5. до 8. разреда
Гордана Комленац, српски језик
Весна Јуришић, српски језик
Ивана Јовановић, енглески језик
Емилија Пушић, немачки језик
Тина Солар, математика
Јелена Митровић, математика
Милена Чолић, биологија
Гордана Обрадовић, географија
Сања Југовић, историја
Мара Вукашиновић, историја
Живомир Васиљевић, физика
Бранка Вујанић, хемија и грађанско васпитањe
Слађана Пауновић, техника и технологија и информатика
Анита Топаловић, информатика
Јелена Раковић, музичка културa
Љиљана Брацановић, ликовна култура
Ружица Јовановић, физичко и здравствено васпитање
Владимир Милићевић, обавезне физичке активности
Лазар Комадиновић, верска настава (православни катихизис)

Предметна настава у одељењима основног образовања одраслих (ООО)
Марина Зец, српски језик и математика
Бранка Малић, српски језик
Јован Јовић, математика
Маја Зец, енглески језик
Милена Чолић, биологија
Јелена Лилић, историја и предузетништво
Живомир Васиљевић, физика и примењене науке
Светлана Божић, географија
Јована Радаковић, хемија (замена Кристина Субашић)
Стефан Радаковић, дигитална писменост и основне животне вештине
Александра Црномарковић, основне животне вештине и одговорно живљење у грађанском друштву (замена Мирјана Кваић)

Помоћно особље
Бранислав Родић, домар
Мирослав Жилић, домар
Јелица Јововић, сервирка
Слободанка Батало, чистачица
Марина Родић, чистачица
Елица Милеуснић, чистачица
Драгана Ситарић, чистачица
Босиљка Спасојевић, чистачица (Краљевци)
Биљана Јевтић, чистачица (Добринци, замена Драгица Смуков)

Иди на врх
%d bloggers like this: