Образовање деце са тешкоћама у развоју

У нашој школи још од осамдесетих година постоје одељења за ученике са тешкоћама у развоју и то VI, VII и VIII разред. Наставу у овим одељењима држе дефектолози, као и професори вештина (ликовна култура, музичка култура и физичко васпитање). Некада су ова одељења бројала много више ученика,али од кад је на снагу ступио закон о инклузивном образовању  наша одељења имају све мање ученика, што нам омогућава индивидуални рад са ученицима, као најбољи облик рада који даје најбоље резултате. У овим одељењима су ученици и раније похађали наставу по измењеном програму, који је донекле био прилагођен њиховим способностима, а данас сви наши ученици имају потпуно прилагођен програм и план рада њиховим потребама и психофизичким способностима. Планове за ученике израђује тим стручњака (дефектолога-олигофренолога) у сарадњи са школским психологом и предметним наставницима. Наша школа је једна од ретких школа у окружењу која има стручни кадар у одељењима за ученике са тешкоћама у развоју, што много доприноси бољем напретку и што ефикаснијој припреми наших ученика за даљи живот. Такође је наша школа верификована од стране Покрајинског секретаријата за образовање за одржавање кућне наставе за ученике са сметњама у развоју.

Дефектолози су на располагању и ученицима типичних одељења који имају сметње у развоју, као подршка у учењу, изради ИОП-а и дефектолошкој процени ученика са тешкоћама у развоју.

Наша школа је једина школа на територији румске општине која има комплетно опремљен МОНТЕСОРИ КАБИНЕТ, који је на располагању како ученицима одељења са тешкоћама у развоју, тако и ученицима типичних одељења наше школе. Такође су врата наше школе отворена за све васпитаче, учитеље и наставнике осталих школа и њихове посете Монтесори кабинету заједно са ученицима. Дефектолози су обучени за рад у овом кабинету и спремни су пружити помоћ у учењу  овом веома ефикасном методом. Захваљујући овом начину рада нашим ученицима је много олакшано стицање и усвајање знања и вештина.

Са нашим ученицима се раде и психомоторне вежбе које су од великог значаја за њихов развој.

На часовима се користе различите технике рада, различите методе и материјали што је од великог значаја за наше ученике и њихов напредак.

Заједно са ученицима типичних одељења организују се угледни часови и радионице на обострано задовољство ученика.

Школа има просторије прилагођене и ученицима са тешким физичким оштећењима  што омогућава и деци са најтежим облицима физичких сметњи да неометано похађају наставу, друже се са вршњацима и што боље се социјализују.

Имамо одличну сарадњу са Дневним боравком у Руми (неки наши ученици су корисници ових услуга), као и са основним и средњим школама за ученике са тешкоћама у развоју „Радивој Поповић“ Ср. Митровица и „Др. Милан Петровић“ Нови Сад. Наши ученици заједно са нама одлазе у посете овим школама и учествују у разним манифестацијама, дружењима и такмичењима заједно са ученицима ове две школе.

Наша школа може пружити стручну помоћ сваком ученику са тешкоћама у развоју, као и његовој породици, и окружењу, и наша врата су отворена за сваког ко препозна потребу за било каквом помоћи од стране дефектолога –олигофренолога.

Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја од школске 2016/2017. године одељења за ученике са тешкоћама у развоју престају са радом. Са ученицима ових одељења  рад се наставља по ИОП-у.

Иди на врх
%d bloggers like this: