Остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину

Поштовани ученици и родитељи, овим путем вас обавештавамо о активностима и начинима реализације наставе на даљину за време трајања ванредног стања.

Наставни садржај на трећем каналу Радио-телевизије Србије (РТС Канал 3) биће емитован за ученике основног образовања почев од 17. марта 2020. године. Свакодневно, почев од 8.00 часова, шест дана у недељи, биће емитовани посебно припремљени и адаптирани образовни садржаји, који су у складу са прописаним планом и програмом наставе и учења.

Часови ће бити емитовани према распореду по разредима, који ће дан пре емитовања бити доступан на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

За све ученике од 1. до 7. разреда емитоваће се садржаји у блоковима од по два часа дневно.

За ученике 8. разреда емитоваће се едукативни садржаји у блоковима од по три часа дневно, од којих ће два увек бити српски језик и математика, а трећи час је један од предмета који се полаже на завршном испиту.

За ученике којима је потребно прилагођавање у оквиру индивидуалног образовног плана (ИОП), ИОП1, ИОП2 и ИОП3, наставници ће припремити посебне материјале за учење и учинити их доступним ученицима на начин који договоре са њиховим родитељима.

На почетној страни школског сајта постављен је банер са везом ка обавештењима која се односе на емитовање часова на РТС Канал 3.

 

Сви емитовани часови биће доступни и на платформи РТС Планета, где се могу накнадно и више пута прегледати, истог или наредних дана.

Истовремено са емитовањем ТВ часова, наставници ће у сарадњи са одељењским старешинама остварити комуникацију са ученицима и/или њиховим родитељима и када је потребно да дају додатна упутства за учење након емитованих садржаја (нпр. додатне презентације или задатке за вежбање у радној свесци, домаће задатке – есеје, анализе, презентације, илустрације, цртежи и друго). Ово се односи и на предмете који ће бити мање заступљени учењем преко ТВ канала (музичка култура, ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, страни језик, техника и технологија, информатика и друго).

Наставници ће за рад и учење на даљину користити доступне онлајн алате о чему ће благовремено обавештавати ученике и родитеље.

Трудићемо се да вас о свему обавештавамо у најкраћем могућем року.

Остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину
Иди на врх