Кључ за комбиновани тест

Упутство за преглед комбинованог теста ЗИ 2018.

ДОПУНА УПУТСТВА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ХЕМИЈА 2. ЗАДАТАК

Тачан поступак и одговор написан као масени удео (W=0,5) – 0,5 бодова.

ДОПУНА УПУТСТВА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ФИЗИКА 2. ЗАДАТАК

Уколико је ученик навео појам који није дат у задатку, тај одговор се не признаје и бодује се у складу са упутством.

ДОПУНА УПУТСТВА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ФИЗИКА 4. ЗАДАТАК

Уколико је ученик написао тачан резултат (само бројну вредност), а при решавању написао одговарајућу формулу и приказао правилан поступак без употребе мерних јединица – 0,5 бодова.

ДОПУНА УПУТСТВА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ БИОЛОГИЈА 5. ЗАДАТАК

Уколико је ученик одговорио натурална селекција признати одговор и бодовати у складу са упутством.

Упутство за преглед комбинованог тест ФООО ЗИ 2018.

Кључ за комбиновани тест
Иди на врх