Јован Јовић о изазовима модерне наставе

Колега Јован Јовић запослен је као наставник математике у одељењима за основно образовање одраслих у нашој школи и као наставник стручних предмета у СППШ „Стеван Петровић – Бриле“.

Као што смо раније писали, на РТВ Центар Срем у категорији образовање објављују се чланци на тему: „Образовање за 21. век“. Чланак „Образовање за 21. век – Изазови модерне наставе“ приказује ставове колеге Јовића о образовању и технолошком напретку у области пољопривреде.

„Образовање 21. века, треба и мора да испрати трендове, достигнућа и њихову примену. Наставни планови и програми морају прецизно, редовно и недвосмислено следити информационе, техничке и технолошке трендове.

Теоријско знање добија свој пуни значај само ако успе практично да се примени. Ако ученик практично решава проблем током наставе, он ће у томе успети и након школовања. Предуслов је да школе обезбеде простор и средства за практичну наставу.

Модерни пољопривредници су већ сада корисници високих технологија. Примена инфомационо-технолошких достигнућа значајно унапређује и рационализује производњу. Стручњаци већ сада путем сателитских снимака могу пратити раст усева и њихову снабдевеност водом и хранљивим материјама. Присутно је и ГПС управљање радовима на терену, што је везано за даљу роботизацију пољопривредне производње. Пољопривреда ће у блиској будућности користити интелигентне роботске системе за оптимизацију процеса. Такви су, на пример, трактори без возача који се крећу кроз парцелу, посматрају околину и стварају 3Д мапу парцеле. Тако се процењује позиција и стање усева на сваком делу тла, идентификују се болести, препознаје зрелост плодова… Све то у блиској будућности чека и младе пољопривреднике који се сада образују, па их на време треба упутити и пружити им неопходно знање.“

OBRAZOVANJE ZA 21. VEK – Izazovi moderne nastave

Извор фотографије и текста: РТВ Центар Срем

Јован Јовић о изазовима модерне наставе
Иди на врх
%d bloggers like this: