Јавне набавке

Правилник о јавним набавкама ОШ „Иво Лола Рибар“ Рума

Ђачка ужина 2017. године – позив са конкурсном документацијом

Позив и конкурсна документација за ЈНМВ добара – храна, пиће, дуван и сродни производи, 2018. године

Позив и конкурсна документација за ЈНМВ радова – резервисана набавка, за Инвестиционо одржавање објекта издвојеног одељења школе у Добринцима

Позив и конкурсна документација за ЈНМВ радова – Инвестиционо одржавање објекта издвојеног одељења школе у Добринцима 2018. године

Позив и конкурсна документација ЈНМВ за набавку услуге израде пројектне документације реконструкције машинских инсталација, грејања и хидротехничких инсталација у објекту, те адаптацију објекта за омогућавање приступа објекту особа са инвалидитетом у ОШ „Иво Лола Рибар“ у Руми 2018. године – обустављен поступак

Позив и конкурсна документација ЈНМВ за набавку услуге израде пројектне документације реконструкције машинских инсталација, грејања и хидротехничких инсталација у објекту, те адаптацију објекта за омогућавање приступа објекту особа са инвалидитетом у ОШ „Иво Лола Рибар“ у Руми 2018. године

Позив и конкурсна документација за ЈНМВ добара – храна, пиће, дуван и сродни производи, 2019. године

Обавештење о закљученом уговору о Јавној набавци добара – интерактивних табли са пројектором, 2020. године

Одлука о измени уговора о јавној набавци добара – интерактивних табли са пројектором 2020. године

Позив и конкурсна документација за ЈНМВ добара – храна, пиће, дуван и сродни производи, 2020. године

Позив и конкурсна документација за подношење понуде – набавке на које се закон не примењује – набавка добара храна, пиће, дуван и сродни производи, 2021. године

Иди на врх