Измена Правилника школског календара

У Правилнику о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2021/2022. годину („Службени лист АП Војводине“ бр. 23/2021) у члану 14. став 2. мења се и гласи: „У суботу 9. априла 2022. године, настава се изводи према распореду часова за  понедељак“.

Измена Правилника школског календара
Иди на врх
%d bloggers like this: