Изабрани уџбеници за III, IV, VII и VIII разред за школску 2021/2022. годину

ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА 3, 4, 7. и 8. разред од школске 2021/22. године

На основу члана 34. став 2. Закона о уџбеницима (“Сл. гласник РС“ број 27/2018), Каталога изабраних уџбеника за четврти и осми разред објављених на званичном сајту Министарства просвете науке и технолошког развоја, по образложеном предлогу стручних већа за област предмета и стручног већа за разредну наставу, Наставничко веће школе је дана 1.4.2021. донело одлуку о избору уџбеника за школску 2021/2022. годину за четврти и осми разред основне школе, табеларно приказано како следи на период од годину дана.

Одлука о изабраним уџбеницима  за 3. и 7. разред из школске 2020/2021. године остаје на снази и примењиваће се наредне 4 године на основу предлога већа и актива и по донетој одлуци наставничког већа из ове године.

Савет родитеља школе на седници од 29.3.2021. године дао сагласност за овај предлог избора уџбеника.

Следи, као саставни део ове одлуке :

  1. Табеларни преглед изабраних уџбеника за 3. и 7. разред основне школе и
  2. Табеларни преглед изабраних уџбеника за 4. и 8. разред основне школе.

Табеларни преглед изабраних уџбеника

Изабрани уџбеници за III, IV, VII и VIII разред за школску 2021/2022. годину
Иди на врх