Изабрани уџбеници за II, III, VI и VII разред за школску 2020/2021. годину

ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА 2. и 6. разред за школску 2020/21. годину

На основу члана 34. став 2. Закона о уџбеницима (“Сл. гласник РС“ број 27/2018), Каталога изабраних уџбеника за други и шести разред објављених на званичном сајту Министарства просвете науке и технолошког развоја, по образложеном предлогу стручних већа за област предмета и стручног већа за разредну наставу, Наставничко веће школе је донело одлуку о избору уџбеника за школску 2020/2021. годину за други и шести разред основне школе, табеларно приказано како следи на период од четири године.

Изабрани уџбеници за 2. и 6. разред за школску 2020/21. годину

ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА 3. и 7. разред за школску 2020/21. годину

На основу члана 34. став 2. Закона о уџбеницима (“Сл. гласник РС“ број 27/2018), Каталога изабраних уџбеника за трећи и седми разред објављених на званичном сајту Министарства просвете науке и технолошког развоја, по образложеном предлогу стручних већа за област предмета и стручног већа за разредну наставу, Наставничко веће школе је донело одлуку о избору уџбеника за школску 2020/2021. годину за трећи и седми разред основне школе, табеларно приказано како следи на период од годину дана.

Изабрани уџбеници за 3. и 7. разред за школску 2020/21. годину

Изабрани уџбеници за II, III, VI и VII разред за школску 2020/2021. годину
Иди на врх
%d bloggers like this: