Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Пред почетак школске године, 28. и 29. августа 2019. године, у нашој школи одржан је програм обуке „Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)“, аутора и реализатора Групе Мост . Обуци су присуствовали заинтересовани учитељи и наставници.

Савладани циљеви обуке су:

  • Повећање укључености и квалитета образовања за све ученике. Осигурање напредовања и спречавање испадања ученика из образовања. Повећање компетенција наставника да препозна и подстиче развој капацитета свих ученика уз уважавање различитости.
  • Упознавање са: – процедуром долажења до свеобухватних података о ученику и писања педагошког профила; – израдом плана индивидуализације и ИОП-а; – начином и динамиком праћења и ревизије ИОП-а; – планирањем часа у одељењима која похађају и ученици којима је потребна додатна подршка, на начин који обезбеђује учешће свих; – особеностима даровитих ученика и врстама подршке која им је потребна у образовању; – поступцима и вештинама управљања школом и одељењем које похађају деца из осетљивих група.

Први дан

 

Други дан

 

 

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)
Иди на врх