ИКТ у настави српског језика

На часу српског језика вежбамо падеже, развијамо дигиталне компетенције, негујемо тимски дух и играмо се!

Ако желите погледајте и пробајте да решите квиз: Падежи, вежба за контролни

ИКТ у настави српског језика
Иди на врх