Два предавања

На седници Наставничког већа одржаног 23. децембра 2019. реализована су два предавања за присутне учитеље и наставнике.

Прво предавање са темом „Улога одељењског старешине у превенцији малолетничке делинквенције“ одржао је учитељ Милорад Марковић, а друго предавање је садржало приказ истраживачког рада учитељице Маријане Јездић у коме су приказани резултати истраживања о депресивности код адолесцената.

 

 

Два предавања
Иди на врх