Изабрани уџбеници II и VI разреда за школску 2019-2020. годину

Дана, 3.6.2019.године

На основу члана 34. став 2. Закона о уџбеницима (“Сл. гласник РС“ број 27/2018), Каталога изабраних уџбеника за други и шести разред објављених на званичном сајту Министарства просвете науке и технолошког развоја, по образложеном предлогу стручних већа за област предмета и стручног већа за разредну наставу, Наставничко веће школе је донело одлуку о избору уџбеника за школску 2019/2020. годину за други и шести разред основне школе. 

Изабрани уџбеници II и VI разреда за школску 2019-2020. годину

Изабрани уџбеници II и VI разреда за школску 2019-2020. годину
Иди на врх