Изабрани уџбеници за 1. и 5. разред, за школску 2018/2019. годину

На основу члана 34. став 2. Закона о уџбеницима (“Сл. гласник РС“ број 27/2018), Каталога изабраних уџбеника за први и пети разред објављених на званичном сајту Министарства просвете науке и технолошког развоја, по предлогу стручних већа за област предмета и стручног већа за разредну наставу, Наставничко веће школе је донело одлуку о избору уџбеника за школску 2018/2019. годину за први и пети разред основне школе, табеларно приказано на линку.

Изабрани уџбеници за 1. и 5. разред, за школску 2018/2019. годину

Изабрани уџбеници за 1. и 5. разред, за школску 2018/2019. годину
Иди на врх