Ликовни конкурс – „Железница очима деце“

37. ЛИКОВНИ КОНКУРС
„ЖЕЛЕЗНИЦА ОЧИМА ДЕЦЕ 2020.“

ДИРЕКТОРИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ДИРЕКТОРИМА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ЛИКОВНИМ ПЕДАГОЗИМА

Поштовани,

„Железнице Србије“ ад у чијем саставу је Железнички музеј позива вас да и ове године узмете учешће на 37. ликовном конкурсу „Железница очима деце 2020“.

Више од три деценије Железнички музеј традиционално организује овај конкурс чији је основни циљ да се сачува бар део дечјих мисли везаних за доживљај пруге, возова и људи на железници. Железница је увек била симбол људских веза, сарадње и пријатељства и као таква неисцрпна је инспирација уметничког ликовног стваралаштва.

Жеља нам је да и ове године, у нешто измењеним условима због епидемиолошке ситуације изазване вирусом корона, очувамо континуитет и вишедеценијску традицију организовања овог јединственог железничког ликовног конкурса.

Позивамо вас да учествујете и на овогодишњем 37. конкурсу и најбоље ликовне радове доставите Железничком музеју, најкасније до 4. децембра 2020. године.

У прилогу достављамо пропозиције Ликовног конкурса „Железница очима деце“.

Све додатне информације можете добити на:
• телефон: 011/3610-334
• имејл: aleksandar.pficer@srbrail.rs
• http://www.zeleznicesrbije.com/zeleznica-ocima-dece/

Протекле године за ликовни конкурс „Железница очима деце 2019.“ приспело је укупно 2.835 радова из 214 основних школа и радионица и 71 предшколске установе, вртића и забавишта. Међу приспелим радовима нашла су се и ликовна остварења ученика из три специјалне основне школе.

ПРОПОЗИЦИЈЕ КОНКУРСА:

Назив Конкурса:
• 37. ЛИКОВНИ КОНКУРС „ЖЕЛЕЗНИЦА ОЧИМА ДЕЦЕ 2020“

Организатори:
• „Железнице Србије“ ад, у чијем саставу је Железнички музеј

Услови Конкурса:

 • Право учешћа на Конкурсу имају деца узраста до 14 година.
 • За Конкурс може да се пошаље највише десет радова по установи.
 • Радови треба да буду урађени на папиру до величине блока бр. 5 (радове не треба додатно опремати).
 • Радови могу да буду урађени применом различитих техника (оловка, темпера, гваш, акварел, туш, колаж, комбиноване технике).
 • На сваки достављени рад на полеђини обавезно написати податке: име и презиме аутора, разред и одељење (годину рођења за предшколску децу), назив школе, место, адресу, телефон, имејл школе и име и презиме ликовног педагога.
 • Обавезују се сви учесници да уз радове за сваког аутора доставе попуњену Изјаву о давању сагласности за прикупљање и обраду података о личности, која се налази на линку: http://www.zeleznicesrbije.com/zeleznica-ocima-dece/
 • Достављени радови се не враћају.
 • Железнички музеј у Београду преузима сва ауторска права на свим приспелим радовима и може их користити у оквиру реализације Конкурса плакат, каталог, позивница.
 • Радови који не испуњавају пропозиције конкурса неће бити уззети у разматрање!

Рок за приспеће радова је 4. децембар 2020. године. Радове слати на адресу:

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АД – ЖЕЛЕЗНИЧКИ МУЗЕЈ
ЗА КОНКУРС
11000 БЕОГРАД, Немањина 6

Резултати конкурса:

 • Жири 37. ликовног конкурса у саставу: Татјана Младеновић, кустос; Ивана Радојевић Бошковић, кустос; Александра Кецман, архивиста; Вукица Вукас Динуловић, архивиста; Александар Пфићер, фотограф; одабраће најбоље радове за излагање и доделити награде.
 • У Категорији ликовних радова школске деце биће додељено девет новчаних награда у висини од по 6.000,00 динара и диплома за сваког награђеног учесника.
 • У Категорији ликовних радова деце предшколског узраста биће додељено шест новчаних награда од по 4.000,00 динара и диплома за сваког награђеног учесника.
 • Родитељи чија деца буду освојила награде потребно је да организаторима Конкурса ради уплате новчаних награда доставе број текућег рачуна  и копију личне карте.
 • Списак награђених радова биће објављен на званичној веб-презентацији: http://www.zeleznicesrbije.com/zeleznica-ocima-dece/
 • Ауторе награђених радова обавестиће организатор, а сви остали учесници информације могу добити телефоном на: 011/3610-334, или имејлом: aleksandar.pficer@srbrail.rs.
 • Награђени и одабрани радови овогодишњег конкурса биће изложени у Галерији Железничког музеја од 25. децембра 2020. до 22. јануара 2021. године, као и у виртуелној галерији на веб-презентацији друштва: http://www.zeleznicesrbije.com/zeleznica-ocima-dece/.

С поштовањем,

Изјаву о давању сагласности за прикупљање и обраду података о личности можете преузети овде.

Извор: Железнице Србије АД

***

Традиционални наградни конкурс за најмлађе „Пиши Деда Мразу”

Пиши Деда Мразу

У духу друштвено одговорне праксе, Пошта Србије и ове године, уочи најрадоснијих зимских празника, позива малишане у авантуру писања писама Деда Мразу, са жељом да их кроз писмо, културу писања и писменост уведе у свет одрастања и уз поруку да негују праве вредности и да никада не занемаре свој маштовити стваралачки потенцијал.

Наградни конкурс „Пиши Деда Мразу” организује се 18. пут и право учешћа имају девојчице и дечаци узраста до десет година.

Појединачне или групне радове, по слободном избору – цртеже, стихове, приче, поруке, честитке, жеље и слично – потребно је спаковати у писмо и у периоду од 1. новембра до 5. децембра, послати на следећу адресу: Поштански преградак 900, 11000 Београд 6, са назнаком: наградни конкурс „Пиши Деда Мразу”.

За појединачне радове обавезно је, на полеђини рада, назначити име и презиме аутора, датум рођења, адресу и контакт телефон родитеља, док је за групне радове неопходно навести назив, адресу и контакт телефон установе, школе или вртића, одељење или васпитну групу и број деце која су учествовала у креирању рада.

У писмо је потребно спаковати и сагласност родитеља/старатеља за пријаву појединачног рада, или сагласност родитеља/старатеља за пријаву посредством предшколских и школских установа

Образац сагласности и информације о обради података личности у наградном конкурсу „Пиши Деда Мразу” – за пријаву појединачног рада

Образац сагласности и информације о обради података личности у наградном конкурсу „Пиши Деда Мразу” – за пријаву појединачног и/или колективног рада посредством предшколских и школских установа

За сва питања можете нам се обратити на имејл marketing@posta.rs или телефон 011 3064 102.

Услови наградног конкурса „Пиши Деда Мразу”

 • Учесници конкурса могу бити деца узраста до десет година старости, са територије Републике Србије;
 • Деца могу узети учешће у наградном конкурсу слањем појединачних радова или слањем појединачног или колективног рада посредством предшколских и школских установа које похађају;
 • Колективни рад подразумева заједнички ауторски рад, двоје или више деце, која похађају исту васпитно-образовну групу/разред;
 • Радови морају бити оригинални и израђени самостално;
 • Учесници који пријављују појединачни рад, уз рад достављају име, презиме и датум рођења аутора, адресу и контакт телефон родитеља, а учесници који посредством предшколских и школских установа, пријављују колективни рад или рад појединца из васпитно-образовне групе, уз рад достављају назив, адресу и контакт телефон установе, школе или вртића, одељење или васпитну групу и број деце која су учествовала у креирању рада;
 • Уз радове и личне податке, потребно је доставити и писану сагласност родитеља/старатеља, сачињену у смислу одредаба Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, 87/18 – у даљем тексту: Закон). Форма писане сагласности и обавезни елементи доступни су на горе наведеним линковима, довољно је доставити прву страну форме сагласности, а изјаве могу бити исписане и руком;
 • У случају да се рад достави без писане сагласности родитеља/старатеља или да се родитељ/старатељ не сагласи са обрадом личних података, таква пријава на наградни конкурс, неће се узимати у разматрање;
 • Чланови комисије за избор најбољих радова у традиционалној акцији коју спроводи Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд, под називом: „Пиши Деда Мразу”, по завршетку конкурса, изабраће три најбоља појединачна и три најбоља колективна рада, која ће бити награђена од стране Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд;
 • Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд, објавиће имена и презимена награђених појединачних аутора (код појединачних радова), називе установа и васпитно- образовних група/разреда (код колективних радова), евентуално и награђене радове, са фотографијама победника и осталих учесника наградног конкурса, у писаним и електронским медијима, на корпоративном сајту Поште Србије, на званичној Фејсбук страни Поште Србије и у корпоративном гласилу Поште Србије „Поштански гласник”;
 • Подаци о личности учесника наградног конкурса, чувају се у бази података организатора конкурса, од дана достављања конкурсне документације до 01.11.2021. године, по истеку ког рока се бришу из базе података;
 • Награђени радови као и радови осталих учесника конкурса, могу се преузети до 31.03.2021. године, у просторијама Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд, у Функцији управљања кадровима и корпоративне одговорности, у Улици Палмотићева број 2, на VI спрату;
 • Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, за три најбоља појединачна рада додељује награде – тротинет, ролери и ховерборд, док ће три најбоља колективна рада добити музичку линију.

Извор: Пошта РС

***

Konkurs za najlepši literarni rad na temu „Zašto volim Srbiju“

Draga deco,

tri, četiri, sad: Otvoren je konkurs za najlepši literarni rad na temu „Zašto volim Srbiju?“, u trajanju od 03. do 23. septembra 2020. godine.

Pravo na učešće imaju sva deca koja pohađaju osnovnu školu, kao i deca u dijaspori istog uzrasta.

Radove nam šaljite isključivo elektronskim putem na adresu: konkurs@decjesrce.rs!

Više informacja na linku: Konkurs za najlepši literarni rad na temu „Zašto volim Srbiju“

Sa nestrpljenjem isčekujemo vaše radove!

Извор: Дечје срце

***

Литерарни конкурс „Прошетај мојом улицом“

Желећи да сазнамо ставове и размишљања најмлађих генерација, а поводом Међународног дана младих, Народни музеј отвара литерарни конкурс под називом Прошетај мојом улицом.

Између Трга републике, на ком се налази споменик кнезу Михаилу, улице посвећене хероју из Првог српског устанка, Васи Чарапићу, улице чувеног лекара и министра Лазе Пачуа и Чика Љубине, која је назив понела по књижевнику и дипломати Љубомиру Ненадовићу, налази се наш Народни музеј у Београду. А, како се зове ваша улица? По коме или чему носи назив и шта за вас она значи? Да ли се исто тако звала одувек? Желимо да чујемо глас нових генерација. Покажите нам колико знате и како се односите према свом наслеђу.

Позивамо децу и младе до 18 година, да учествују у нашем литерарном конкурсу и да нам дочарају улицу у којој живе или неку којом радо пролазе.

Рад на тему Прошетај мојом улицом, дужине до 100 речи (уз занимљиву фотографију која га допуњује), можете послати на radionice@narodnimuzej.rs. Конкурс ће трајати од 12. августа до 12. септембра 2020. године.

Најупечатљивији и најсликовитији радови по завршетку конкурса биће објављени на сајту и друштвеним мрежама Народног музеја, а младе ауторе очекују и награде у виду поклона за сећање на Народни музеј у Београду.

Видимо се на Тргу републике број 1!

Извор: Табла

***

Литерарни конкурс „Роман по твојој мери“

Да ли овај роман мора да има тужан крај?
Драги школарци, имате прилику да искористите своје литерарне таленте и осмислите другачији крај романа „Дечаци Павлове улице” Ференца Молнара.
Ференц Молнар је један од најзначајнијих мађарских писаца. Живео је од 1878. до 1952. године. Изузетну популарност стекао је због романа „Дечаци Павлове улице”, који је написао 1907. године. Роман је најпре објављен у новинама, у наставцима. За кратко време је причом о пријатељству и пожртвованости освојио читалачку публику не само у Мађарској, већ и широм света.

Радови ученика треба да садрже измењен крај романа који је ауторско дело ученика. Ученици сами могу одлучити у којој фази развоја радње ће променити њен ток, и на тај начин креирати потпуно нови, измаштани свет дечје дружине.

На конкурсу могу учествовати сви ученици од 5. до 8. разреда основне школе.
Радове треба послати до 1. октобра 2020. године на следећу  имејл-адресу: konkurs@bigzskolstvo.rs

Победнике очекују вредне награде:
1. Курс креативног писања;
2. Комплет лектире;
3. Школски речник књижевних термина.

СРЕЋНО!

***