Водич за наставнике и директоре- е -насиље

Слободан софтвер у школама је неопходан како би се задовољили веома важни критеријуми образовног процеса. Веома је важно да ученици уче помоћу софтвера који могу слободно анализирати, проучавати, мењати и тестирати промењене верзије. Слободан софтвер са овог сајта задовољава потребе наставе и већина се може користити и у друге сврхе.

3

Препоруке за планирање образовно-васпитног рада у складу са новим програмима наставе и учења за основно образовање и васпитање

Уверење о савладаној обуци наставника – настава оријентисана на исходе

Материјал са семинара „Пројект метода и проблемска настава подржани ИКТ-ом“

Материјал са радионице „ИОП практична примена – израда, праћење и вредновање“

Садржај индивидуалног образовног плана (ИОП) 2018.

Сарадњом до знања и предузетничко учење