Правилник о измени Правилника о оцењивању ученика у основном и средњем образовању и васпитању (на снази од 30. априла 2020.)

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о унутрашњем узбуњивању 2015.

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника васпитача и стручних сарадника

Закон о основама система образовања и васпитања

Правила понашања у ОШ “Иво Лола Рибар“ у Руми 2018.

Правилник о обављању друштвено – корисног односно хуманитарног рада у школи

Упутство о поступању у случају сумње или сазнања о присуству и коришћењу дрога у образовно-васпитним установама