Обавештење о упису у први разред основне школе у току ванредног стања

Обавештење о измени школског календара

Платформа Microsoft Тeams – обавештење за учитеље и наставнике

Остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину

Проглашено ванредно стање

Превенција – Корона вирус

Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези здравствених препорука ради спречавања ширења инфекција

Наставак образовно-васпитног рада од 24. фебруара 2020.

Обустава наставе до 21. фебруара 2020.

Обавештења пред крај I полугодишта

Школски календар за основне школе у АП Војводини за 2019/2020. годину

Распоред ученика петог разреда по одељењима за школску 2019/2020. годину

Одложен тест из математике

Превоз ученика путника за завршни испит

Полагање завршног испита

Изабрани уџбеници II и VI разреда за школску 2019-2020. годину

Упис ученика у средњу школу за школску 2019/2020. годину

Наставак наставе после пролећног распуста

Уџбеници за школску 2019/2020. годину

Наставак наставе

Обустава наставе до 25. фебруара 2019.

Календар такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2018/2019. годину

Уверење о савладаној обуци наставника – настава оријентисана на исходе

Календар образовно-васпитног рада за школску 2018/2019. годину

Почетак школске године 2018/2019.

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Календар уписа у средње школе и Конкурс за упис у средњу школу

Plakat