Објављујемо упутства за прегледање тестова са II пробног завршног испита 2020. године

Упутство за прегледање теста из српског језика

Упутство за прегледање теста из математике

Упутство за прегледање комбинованог теста

Упутство за прегледање теста из српског језика ФООО

Упутство за прегледање теста из математике ФООО

Упутство за прегледање комбинованог теста ФООО

 

 

Администратор 2020., Новости