У III разреду је 21. септембра одржан угледни час са темом: Римске цифре. Ученици су на почетку часа кроз интересантну презентацију користећи своје прсте и руке упознали и усвојили римске цифре I, V, и X. Уз објашњење учитељице схватили су како се даље граде и записују римске цифре до 39. Научено су применили у групном раду, а резултате су на крају, свако за своју групу, записали на паноима. 

Администратор Светлана Којић 2017., Новости