Данас је одржан угледни час у корелацији српског и енглеског језика, са темом „Придеви, компарација придева“ и анализа песме „Зимско јутро“ Војислава Илића. Ученици 5-2 су у пријатној атмосфери веома успешно повезали знање о придевима стечено на часовима српског језика; преводили су их на енглески, упознали се са појмом компарације у енглеском језику. Кроз рад у групама показали су одлично знање. Извођачи угледног часа су Ивана Манчић и Весна Јуришић.

Администратор Светлана Којић 2017., Новости