На седници Наставничког већа, 3. јуна 2019. године, одржана су два предавања:

  1. Сарадњом до знања и
  2. Имплементација предузетничког учења у ОШ.

Материјал са предавања:

Сарадњом до знања – приручник

САРАДЊОМ ДО ЗНАЊА – презентација

Припрема пример – сараднички блок час

Формулар припреме за сараднички час

Предузетништво као кључна компетенција за целоживотно учење

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ УЧЕЊА У ОШ – презентација

 

Администратор 2019., Новости