Сваки сукоб се решава разговором, договором и примирјем. Уторак, ове Дечије недеље, посветили смо радионичком учењу о ненасилној комуникацији као начину решавања конфликтних ситуација. Наши ученици су веома креативно показали своје виђење задане теме. Гестовима, мимиком и пантомимом су демонстрирали да, увек, можемо дијалогом, договором и споразумом да решимо проблем.

Администратор Светлана Којић 2017., Новости