Од школске 2019/2020. године у нашој школи ће се у настави активно користити интерактивне табле. Средства за набавку табли добијена су кроз учешће на конкурсима. У прилогу су интервјуисани: ученик Лазар Мајсторовић, родитељ Јелица Мајсторовић и запослени у школи.

Извор прилога: „Сремска телевизија“

Администратор 2019., Новости