Позив за подношење понуда ЈНМВ радова – Инвестиционо одржавање објекта издвојеног одељења школе у Добринцима 2018-19.

Конкурсна документација ЈНМВ радова – Инвестиционо одржавање објекта издвојеног одељења школе у Добринцима 2018-19.

Одлука о додели уговора – Инвестиционо одржавање објекта издвојеног одељења школе у Добринцима 2018-19.

Обавештење о закљученом уговору