Позив за ЈНМВ радова – резервисана набавка, за Инвестиционо одржавање објекта издвојеног одељења школе у Добринцима

Конкурсна документација за ЈНМВ радова – резервисана набавка, за Инвестиционо одржавање објекта издвојеног одељења школе у Добринцима

Одлука о додели уговора радова – резервисана набавка, за Инвестиционо одржавање објекта издвојеног одељења школе у Добринцима

Oбавештење о закљученом уговору за ЈН МВ 2/2018 набавку радова-РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА – Инвестиционо одржавање објекта издвојеног одељења школе у Добринцима