Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ добара – храна, пиће, дуван и сродни производи, БРОЈ 2/2020

Конкурсна документација за ЈНМВ БР. 2/2020 храна, пиће, дуван и сродни производи

Одлука о додели уговора ЈНМВ БР. 2/2020 (26.6.2020.)

Администратор 2020., Новости