Сви државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне сaмоуправе, јавне службе и јавна предузећа у обавези су да израде свој план интегритета.

Агенција за борбу против корупције – План интегритета

Приручник за израду плана интегритета

 

 

Администратор Светлана Којић Новости