На сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја објављени су Конкурс и Правилник о упису ученика у средњу школу.

КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА (спровођење завршног испита 2019/2020.)

Администратор 2020., Новости