Сајт израђен као вид подршке полазницима за време трајања ванредног стања насталог услед ширења корона вируса.

ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА И ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТ РАЗВОЈА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

Приручници по предметима у основном образовању одраслих

Српски језик 1. цилкус

Математика 1. циклус

Енглески језик 1. циклус

Дигитална писменост

Основне животне вештине

Српски језик 2. и 3. циклус

Математика 2. и 3. циклус

Енглески језик 2. и 3. циклус

Географија

Историја

Хемија

Физика

Примењене природне науке

Одговорно живљење у грађанском друштву

Предузетништво