ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА И ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТ РАЗВОЈА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

Приручници по предметима у основном образовању одраслих

Српски језик 1. цилкус

Математика 1. циклус

Енглески језик 1. циклус

Дигитална писменост

Основне животне вештине

Српски језик 2. и 3. циклус

Математика 2. и 3. циклус

Енглески језик 2. и 3. циклус

Географија

Историја

Хемија

Физика

Примењене природне науке

Одговорно живљење у грађанском друштву

Предузетништво

 

Колега Данило Марковић, професор биологије, је у сарадњи са полазницима, уз њихову сагласност, направио филм који је премијерно приказан за време екстерне евалуације школе.

Филм о основном образовању одраслих који је колега Данило Марковић израдио и објавио школске 2017/2018. године.

Прези презентација израђена за потребе учешћа на Конференцији „Свако дете може да учи“, аутор презентације: Светлана Којић.