План интегритета

Сви државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне сaмоуправе, јавне службе и јавна предузећа у обавези су да израде свој план интегритета. Агенција за борбу против корупције – План интегритета Приручник за израду плана интегритета    

Read more