У нашој школи је реализован семинар под називом: „Како дисциплиновати наше ученике?“ Семинар су реализовале: Мирјана Трифуновић Паул, стручни сарадник – психолог, ОШ „Исидора Секулић“, Панчево и Гордана Јосимов, професор разредне наставе, ОШ „Васа Живковић“, Панчево. У пријатној, радној атмосфери реализоване су све активности предвиђене планом семинара.

Током семинара обрађене су разне теме:

 • Појам, врсте и нивои насиља;
 • Законски оквир васпитног рада у школи;
 • Руковођење одељењем;
 • Одељенске вредности, правила, реституција;
 • Креирање подстицајне атмосфере на нивоу школе;
 • Изградња школског етоса;
 • Повезивање са спољашњом заштитном мрежом подршке ученику;
 • Сарадња са родитељима;
 • Евиденција насиља;
 • Индивидуални васпитни план.

Остварени су специфични циљеви:

 • Повећање осетљивости за рад са ученицима који имају васпитних проблема;
 • Стицање знања и вештина конструктивног дисциплиновања ученика на часу и у школи;
 • Остваривање видљивих, позитивних промена у понашању на нивоу појединаца, одељења и целе школе;
 • Повећање компетенција за појачан васпитни рад са учеником и одељењем – управљање одељењем;
 • Примена васпитних, превентивних и интервентних поступака и креативних начина позитивног дисциплиновања у складу са важећим прописима;
 • Стицање знања и вештина за изградњу партнерских односа са родитељима;
 • Информисање и разумевање практичних импликација законске регулативе;
 • Унапређивање знања и вештина за креирање и реализацију индивидуалних васпитних планова подршке.

 

Администратор Светлана Којић 2017., Новости