Александар Милић, рођен 13. маја 2004804. године, ученик је 6. разреда Основне школе „Иво Лола Рибар“ у Руми.

Његов цртачки опус почиње серијом цртежа на којима се види јасан ликовни израз од класичног реализма на пејзажима, портретима и цртежима животиња, дакле од природног облика као тематске јединице, од виђеног и доживљеног до имагинарног, а који подсећају на литографије Ежена Делакрое.

Ритам линија, контрасти светлости и сенке и динамика површина на цртежима кредом представљају поетски доживљај природе приказан кроз циклусе у природи, све до цртежа на којима додаје људску фигуру и уводи елементе надреализма по узору на Салвадора Далија.

Лични печат овој серији цртежа даје илустративан приказ портрета и пејзажа од реалног ка имагинарном.

Аутор текста: Љиљана Брацановић, дипломирани сликар ликовних уметности.

Администратор 2017., Новости