На часу српског језика вежбамо падеже, развијамо дигиталне компетенције, негујемо тимски дух и играмо се!

This slideshow requires JavaScript.

Ако желите погледајте и пробајте да решите квиз: Падежи, вежба за контролни

Администратор 2018., Новости